31 mar. 2009

NOTA DE PRENSA DIANTE DO DITAME EMITIDO POLA CONSELLERÍA DE CULTURA
A Asemblea contra o Polígono agarda que o próximo goberno respecte o ditame da Consellaría de Cultura

O colectivo felicítase pola postura da Consellaría de Cultura que vén a ratificar as súas argumentacións. Así mesmo, agradece o apoio de diversos colectivos na súa loita por conservar o monte.

A intensa labor de información levada a cabo pola Asemblea contra o Polígono Mos-Redondela en diversas reunións con responsables de diferentes Consellarías dá o seu primeiro froito. O colectivo felicítase de que haxa entes administrativos que recoñezan e denuncien o impacto ambiental, paisaxístico, social e patrimonial que a construción da zona industrial suporía no noso entorno. En especial quere felicitar á Consellaría de Cultura pola súa postura respecto do proxecto de construción dun Polígono Industrial na zona de Chan das Pipas-Arrufana. O ditame do Comité Asesor do Camiño de Santiago vén a ratificar e dar entidade xurídico-administrativa á argumentación da Asemblea contra o Polígono.

Desde un primeiro momento, este colectivo alertou sobre o impacto negativo que a zona industrial tería sobre o patrimonio cultural e histórico, nomeadamente o Camiño Portugués e a Vía Romana XIX. A Asemblea contra o Polígono aplaude a insistencia da Consellaría de Cultura a necesidade de protexer a paisaxe do Camiño Portugués como parte do seu patrimonio. A proposta de pantalla vexetais non é máis que un parche que non soluciona o impacto paisaxístico da infraestrutura. A construción do Polígono Industrial suporía a morte dunha vía histórica que, nestes momentos e segundo informacións da propia Consellaría de Cultura, está a ser inventariada e catalogada para equiparalo ao Camiño Francés. A zona industrial hipotecaría este polo de desenvolvemento patrimonial, cultural e, polo tanto, económico.

Destacan, do mesmo xeito, as mencións do ditame á recalificación de solo de protección paisaxística, de monte, ríos e leitos. Nas reunións mantidas cos responsables políticos redondeláns destacaban como un elemento positivo para a parroquia de Saxamonde a zona de equipamentos e as zonas verdes do proxecto de Polígono. Este ditame vén a ratificar as denuncias da Asemblea contra o Polígono: a zona industrial non aporta equipamentos xa que se aproveita dos xa existentes e as zonas verdes supoñen un freo para a posta en valor do patrimonio arqueolóxico do Chan das Pipas.

Desde a Asemblea contra o Polígono queremos agradecer o apoio recibido de diversos colectivos, en concreto da Asociación Amigos del Camino e de Alén Nós. Ao longo destes meses as adhesións teñen sido múltiples. Non só a nivel particular participando nas diversas actividades iniciativa da Asemblea contra o Polígono, senón de colectivos como os anteriormente citados alén de máis de media ducia da propia parroquia de Saxamonde.

A Asemblea contra o Polígono agarda que o próximo goberno da Xunta de Galicia teña en conta este ditame. Polo de agora se descoñecen as intencións do novo executivo, pero o colectivo confía en que prevalezan os criterios científicos sobre os políticos e este ditame non sexa anulado pola nova equipa encabezada por Núñez Feijoo.


A frase de hoxe:
" O home que comete un erro e non o corrixe, comete un erro maior"
Confucio (551 AC-478 AC). Filósofo chinés.

NOVA PUBLICADA NO XORNAL FARO DE VIGO 31 DE MARZO


Cultura rechaza el polígono de Arrufana por su impacto visual sobre la ruta jacobea
Destaca que la pantalla vegetal propuesta "no es una medida correctora adecuada"


ANTONIO PINACHO .REDONDELA .La Consellería de Cultura, a través de la Dirección Xeral de Patrimonio, ha emitido un informe contrario al proyecto sectorial del polígono industrial de Arrufana por su impacto sobre el trazado del Camino Portugués de Santiago y la Vía Romana XIX. El parque empresarial, que se ubicará entre los municipios de Mos y Redondela, se situará a escasos metros de la ruta jacobea, por lo que causará una importante afección tanto visual como paisajística sobre este elemento del patrimonio histórico. El propio informe, acordado por el Comité Asesor do Camiño de Santiago, considera que las medidas correctoras propuestas en el proyecto sectorial del parque empresarial no son suficientes para paliar los efectos negativos del polígono, donde los desmontes previstos, la construcción de accesos viarios y la presencia de naves en las inmediaciones de una zona de alta sensibilidad ambiental son contrarias a la preservación de la ruta histórica. “Las construcciones industriales de hasta doce metros de altura a partir de 30 metros [de distancia a la ruta jacobea] no es una medida de protección y la pantalla vegetal propuesta no es una medida correctora adecuada”, apunta el documento.El Comité Asesor también se pronuncia sobre la recalificación de los terrenos para el parque empresarial, que en la zona redondelana ocupará una superficie de 440.000 metros cuadrados en la parroquia de Saxamonde. “Anteriormente la zona de intervención estaba catalogado en Mos como suelo no urbanizable común y en Redondela, además, como protegido de monte y paisaje, equipamiento deportivo y una pequeña bolsa de urbanizable industrial. La transformación de suelos protegidos como suelo industrial implica una afección severa los elementos patrimoniales del entorno y su deterioro de su territorio”.El informe incide sobre la importancia de preservar el territorio y su paisaje en tanto a su vinculación con los elementos patrimoniales de la zona. “Es especialmente importante el mantenimiento de las condiciones paisajísticas dentro del territorio histórico”, indica el documento. Además critica la inclusión de los elementos patrimoniales en las zonas verdes, algo que “va en contra de su protección y puede impedir su uso como espacio libre”, puntualiza.La asociación cultural Alén Nós expresó su satisfacción con este documento que corrobora su posicionamiento sobre la incidencia negativa del polígono, que califican de “grave atentado contra el patrimonio histórico y cultural no sólo de Redondela, sino universal”. Este proyecto ha generado un fuerte rechazo entre los vecinos de las parroquias de Saxamonde y Vilar de Infesta al considerar que la ubicación propuesta afecta de forma irreparable a los núcleos de población de la zona.
A Asemblea contra o Polígono felicítase desta postura amosada por Patrimonio, e agradece moito a labor efectuada polos distintos colectivos que dende o principio apoiaron a nosa loita.
Parece que , por fin , hai entes administrativos que admiten o impacto ambiental, paisaxístico, social e patrimonial que esta planificación suporía no noso entorno.
Isto danos máis razóns para seguir na defensa da nosas vidas, e aporta unha base xurídico-legal que apoiará todos os procesos de defensa xurídica do noso monte.